0 380

Pas katasrofës ekologjike me deponin e egër të mbeturinave dhe uji në lumin “Drini i Zi” është...