0 338

 Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seancë do të mbajë Komisioni ligjdhënës-juridik. Në rend dite të Komisionit...
0 624

Në Kuvendin e Maqedonisë sot seancë do të mbajë Komisioni për punë dhe politikë sociale.Pikë e vetme në rend dite të...
0 432

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seancë do të mbajë Komisioni për politikë të jashtme. Para anëtarëve të komisionit...
0 442

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seancë do të mbajë Komisioni për politikë të jashtme.Para anëtarëve të komisionit platformat...
0 393

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seancë do të mbajë Komisioni për transport, lidhje dhe ekologji.Anëtarët e Komisionit duhet të...