0 1152

Sipas informacioneve me të cilat disponon BIRN, avokati i autorizuar i Ramkovskit dhe vajza e tij Emel, ka parashtruar...
0 426

Gjatë 24 orëve në qytetin e Shkupit kanë ndodhur 14 fatkeqësi në komunikacion. Në 11 raste janë kanë pësuar dëme...