0 1153

 Në rastin me Republikën e Maqedonisë aspak nuk respektohet marrëveshja ndërkombëtare e lidhur me një vend fqinj,...