0 485

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, kumtoi se konform Ligjit për festa,...
0 338

 Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seancë do të mbajë Komisioni ligjdhënës-juridik. Në rend dite të Komisionit...
0 375

Zgjedhjet lokale në Maqedoni do të mbahen në tetor të këtij viti Me 63 vota Për, Kuvendi...
0 757

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë sot do ta vazhdojë seancën e 39-të. Deputetët duhet të deklarohen, mes tjerash edhe për ndryshimet dhe plotësimet e...
0 406

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seanca do të mbajnë komisionet për kulturë, për sistem politik dhe marrëdhënie midis bashkësive, për transport dhe...
0 445

Pasi ligji i ri ndalon veprimin e hoxhallarëve të cilët paguhen nga jashtë, rreth 65 predikues islamikë, të cilët...
0 440

5 Dhjetori është Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit (DNV), e caktuar nga Asambleja e Përgjithshme OKB-së më vitin 1985. Kjo...
0 489

Qendra Kosovare për Avokim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë kanë diskutuar për aktivitetet që po ndërmerren...
0 390

Kriteri i përfaqësimit përkatës dhe të drejtë të qytetarëve të cilët u takojnë të gjitha bashkësive (MO) po zavendësohet...
0 543

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seanca do të mbajnë komisionet për transport, lidhje dhe ekologji, për politikë...