0 357

Ndryshimi i kushteve në të cilat shkollohen nxënësit varësisht gjuhës në të cilën e zhvillojnë mësimin – nuk është vetëm një perceptim mbi bazën...
0 448

Në tremujorin e parë të vitit 2017, popullata aktive në Republikën e Maqedonisë numëron 952.644 persona nga...