0 490

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, kumtoi se konform Ligjit për festa,...
0 627

Në Kuvendin e Maqedonisë sot seancë do të mbajë Komisioni për punë dhe politikë sociale.Pikë e vetme në rend dite të...
0 424

Pensionistët edhe këtë vit do të mund të aplikojnë për shfrytëzimin e rekreacionit pa pagesë në banjat e Maqedonisë. Këtë vit...
0 467

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot mbledhje do të mbajnë komisionet për Politikë të Jashtme, për Shëndetësi, Punë dhe Politikë...
0 289

Familjet e dëmtuara, pas rënies së zjarrit në shtëpitë e tyre në Fushë Topanë, do të vendosen...
0 346

Fermerët e një fshati në jug të Shqipërisë prodhojnë rreth...
0 311

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale të Maqedonisë, Dime Spasov dhe kolegu i tij turk, Faruk Çelik, sot në...
0 302

Ministri i punës dhe politikës sociale Dime Spasov ka paralajmëruar rritje të asistencës shtesë për fëmijët me pengesa në zhvillim e...