Home LIFESTYLE Shtrenjtohen shërbimet e kontabilitetit në Maqedoni

Si ne te gjithe qytetet tjera te Maqedonise sot ne Tetove qendruan grupet punuese respektivisht Anetaret e Bordit Drejtues si Tihomir Murxheski, Orhan Ramadani, dhe Toni Dimitrovski prane Institutitt te Kontabilisteve te Autorizuar ne Maqedoni ku prane kontabilisteve ne Tetove dhe rrethine prezentuan, njoftuan punen gjashte mujore aktivitet per sjelljen e ketij AKTI per minimum shpenzime per kryerjen e puneve apo sherbimeve te Kontabilitetit, e mbajtur nga ana e parlamentit prane ketij Instituti ne fjale me date 19.05.2017 ku parashihet si shpenzimi me i ulet per kryerjen e puneve te kontabilitetit eshte 2.000 den. ndersa me i larti eshte 61.500, apo 1.000Euro si dhe zbatimin – respektimin e ketije Akti e cila do te hyje ne fuqi nga korriku gjegjesisht nga data 01.07.2017 si dhe insrukcionet ne te ardhmen thone prane ketij Instituti per me teper webfaqja www.isos.mk