Home LAJME Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Familjes

femije

Me bazarin humanitar “Humanitet për të gjitha familjet” ku do të shiten gjësende të ndryshme të imëta ëmbëlsira…me mesazhe për familjet të bëra nga studentët e studimeve familjare, fëmijët nga shkolla internacionale franceze “EFIS”, si dhe fëmijët nga SHVF “Idnina”, sot në Parkun e Qytetit në Shkup do të shënohet 10 Maji – Dita Ndërkombëtare e Familjes.

Mjetet financiare të cilat do të mblidhen nga shitja, siç informon organizatori i bazarit Instituti për studime familjare pranë Fakultetit Filozofik – UCIM do të dënohen në SHVF “Idnina”.

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të familjes nesër në fakultetin Filozofik do të mbahet punëtori me titull “Të gjitha familjet janë të barabarta”, ku fëmijëtz nga shkolla internacionale franceze “EFIS” do të vizatojnë vizatime dhe do të shkruajnë mendime dhe poema me temë “familje të barabarta”, nën mentorim të studentëve nga studimet familjare.