Home LAJME Shëndetësi – Konkurs për disa vende pune

pop

Drejtoria për evidencë elektronike shëndetësore ‘TerminiIm’, ka shpallur konkurs për disa vende pune.

Kërkohet një person i sferës së teknologjisë informatike, një ekonomist (ose të ketë të kryer arsimim të sferës së shkencave natyrore-teknike), një person nga sfera e shëndetësisë, si dhe një mjek farmaceut apo stomatolog.

Kandidatët duhet të kenë të kryer arsimim të lartë dhe të njohin sferën e menaxhimit me procese, organizim dhe menaxhim me resurse njerëzore si dhe njohje të shkelqyer të gjuhës angleze. Afati i paraqitjes skadon më 25 nëntor 2015. Për më tepër klikoni këtu