Home LAJME Memorandum ndërmjet Maqedonisë dhe Kinës për bashkëpunim në sferën e punës dhe...

Ministria për punë dhe politikë sociale

Memorandum për bashkëpunim në fushat e punës dhe sigurisë sociale do të nënshkruhet sot ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale të Republikës së Maqedonisë dhe Minsitrisë për resurse njerëzore de sigurisë sociale të Republikës Popullore të Kinës.

Memorandumin në Shkup do ta nënshkruajnë minsitri i Punës dhe Politikës Sociale të Maqedonisë, Ibrahim Ibrahimi dhe zëvendësministri i Ministrisë për Resurse njerëzore dje sigurisë sociale të RP të Kinës, Fu Xhinguo.