Home LAJME Me ligjin për honorarët, Qeveria bën shkelje juridike

Pagesa e kontributeve për honorarët tërësisht rrënon ligjin për marrëdhënie pune dhe ndryshimet e reja janë shembull tipik të hyni në sferën e jurisprudencës, por në mënyrë të gabuar. Ky është qëndrimi i Shoqatës së juristëve. Ndryshimi i sistemit juridik, sipas Tito Beliçanec me siguri duhet të sjell uljen e papunësisë, sepse në këtë mënyrë, siç thotë ai, Qeveria dëshiron të krijojë lloj të ri të marrëdhënies së punës, i cili megjithatë sipas Ligjit nuk mund të jetë marrëdhënie pune.