Home LAJME KFOS: Qytetarët me SMS raportuan mbi 5 000 raste të parregullsive

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur e përmbylli fushatën “Voto dhe Vëzhgo” me një numër të madh mesazhesh të dërguara nga votuesit. Mbi 5 000 qytetarë raportuan parregullsitë me sms që i kishin hasur gjatë votimit. Të ndara nëpër kategori, sipas natyrës së parregullsive, çdo i katërti votues raportoi probleme me listën e votuesve, ku dominojnë ato që tregojnë për personat e vdekur që akoma figurojnë në lista. Çdo i shtati votues ka raportuar probleme me menaxhimin e keq të vendvotimit, nga problemet me spërkatje të gishtave deri te abuzimet e shumta të komisionarëve. Ndërkaq, në orët e mbrëmjes u raportuan edhe raste të ndaljes së rrymës elektrike. Dhe çdo i treti raportoi presione të natyrave të ndryshme mbi votuesit ose probleme në kabinën votuese, si fotografimi i votës dhe asistimi, ose më mirë të themi drejtimi i votës nga kryefamiljari. Edhe pse nuk ishte kërkuar, çdo i katërti raportoi se gjithçka ishte në rregull me votimin.

Të gjithë sms-ët u përpunuan nga 30 operatorë, të cilët i kanë kategorizuar parregullsitë. E gjithë kjo punë është bërë në kohë reale.

Kjo është hera e parë, madje në Europë, ku votuesit raportojnë parregullsitë. Është shumë shpresëdhënës fakti që në këtë fushatë të inicuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur, kanë marrë pjesë shumë institucione media dhe biznese kosovare, të cilat i ofruan shërbimet e tyre falas. Duhet përmendur në rend të parë operatorët mobil IPKO, Vala dhe Z-mobile, të cilët të gjitha shërbimet i realizuan falas. Po ashtu edhe televizionet, mediat e shkruara, ueb portalet e të tjerë iu bashkëngjitën fushatës për të cilën nuk kërkuan kompensim.

Fushata ka një relevancë të madhe, sepse arriti t’i (1) mobilizojë qytetarët që ta mbrojnë votën e tyre duke raportuar abuzimet, (2) ndikojë sadopak në parandalimin e abuzimeve, duke i qëndruar mbi kokë abuzuesve potencial dhe (3) ngritë një strukturë problemesh dhe keqpërdorimesh të analizuara mirë me një softver adekuat të hartuar nga stafi i IPKO-së, i cili informacion do të duhej të përdorej nga grupet që do të punojnë në reformën e sistemit zgjedhor dhe do ta drejtojë këtë reformë drejt evitimit të parregullsive me të shprehura.

Për herë të parë u demonstrua se teknologjitë informative duhet futur në lojë dhe skenari i aplikuar në këtë fushatë ishte sa i lehtë aq edhe kreativ.